Fasering en eisen

Fasering

Het gehele plan voorziet in de woningbehoefte van Daarlerveen tot 2030. Door de gemeente is het plan opgeknipt in 2 fasen.

Fase 1 omvat 5 vrijstaande woningen, 4 twee-onder-één-kapwoningen en 11 starterswoningen. Deze woningen mogen worden gebouwd vanaf heden tot 2020. Pas als deze fase geheel is ingevuld, mag fase 2 worden opgestart.

Fase 2 loopt van 2020 tot 2030 en omvat dan nog 4 vrijstaande woningen en 3 twee-onder-één-kapwoningen.

Eisen

De in dit plan te bouwen woningen zijn bedoeld voor mensen die economisch en / of sociaal gebonden zijn aan Daarlerveen. Dat wil zeggen dat je moet werken bij een in Daarlerveen gevestigde onderneming of dat je in Daarlerveen woont of gewoond hebt. Ook mensen die geboren óf getogen zijn in de gemeente Hellendoorn mogen hier een woning kopen.  Vraag op ons kantoor naar de voorwaarden.